Ασκήσεις Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου: Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις ΔΕΕ & ΓενΔικ στο eClass

Duth

Οι αποφάσεις που θα διδαχθούν φέτος στις Ασκήσεις Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου αναρτήθηκαν στο DUTHNET eClass και είναι οι εξής:

1. ΔΕΚ συνεκδικασθείσες υποθέσεις 21/72 έως 24/72, International Fruit Company NV και λοιποί κατά Produktschap voor Groenten en Fruit, Συλλογή 1972, σελ. 1219

2. ΔΕΚ 131/73, Giulio και Adriano Grosoli , Συλλογή 1973, σελ. 847.

3. ΔΕΚ 38/75, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen κατά Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, Συλλογή 1975, σελ. 435

4. ΔΕΚ C-104/81, Hauptzollamt Mainz κατά C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., Συλλογή 1982, σελ. I-3641

5. ΔΕΚ 266/81, Società Italiana per lOleodotto Transalpino (SIOT) κατά Ministero delle finanze, Συλλογή 1983, σελ. 731.

6. ΔΕΚ συνεκδικασθείσες υποθέσεις 267/81, 268/81 και 269/81, Amministrazione delle Finanze dello Stato κατά Società petrolifera italiana SpA (SPI) και SpA Michelin italiana (SAMI), Συλλογή 1983, σελ. 801.

7. ΔΕΚ συνεκδικασθείσες υποθέσεις 290/81 και 291/81, Compagnia Singer SpA και Geigy SpA κατά Amministrazione delle finanze dello Stato, Συλλογή 1983, σελ. 847.

8. ΔΕΚ 9/73, Carl Schlüter κατά Hauptzollamt Lörrach, Συλλογή 1973, σελ. 709.

9. ΔΕΚ 70/87, Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (Fediol) κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, σελ. 1781

10. ΔΕΚ C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1991, σελ. Ι-2069.

11. ΔΕΚ C-312/91, Metalsa , Συλλογή 1993, σελ. Ι-3751

12. ΔΕΚ C-149/96, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1999, σελ. Ι-8395

13. ΔΕΚ C-53/96, Hermes κατά FHT, Συλλογή 1998, σελ. Ι-3603

14. ΔΕΚ συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-300/98 και C-392/98, Parfums Christian Dior SA κατά TUK Consultancy BV και Assco Gerüste, Συλλογή 2000, σελ. Ι-11344

15. ΠΕΚ T-174/00, Biret Intl SA κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2002, σελ. II-17

16. ΔΕΚ συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-120/06P & C-121/06P, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, σελ. I-6513

17. ΠΕΚ Τ-306/01  Ahmed Ali Yusuf και Al Barakaat International Foundation κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 2005,  σελ. II-3533

18. ΠΕΚ Τ- 315/01 Yassin Abdullah Kadi κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 2005,  σελ. II-3649

19. ΔΕΚ C-181/73 Haegeman κατά Βελγίου, Συλλογή 1974 σελ. 449 (Ελληνική ειδική έκδοση σελ. 245)

20. ΓενΔικ Τ-84/07 EuroChem MCC κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συλλογή 2013, σελ. 0000

21. ΓενΔικ  Τ-85/09 Yassin Abdullah Kadi κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Συλλογή 2010,  σελ. II-05177

22. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 19ης Μαρτίου 2013 στις υποθέσεις C‑584/10 P, C‑593/10 P και C‑595/10 P  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ  κατά Yassin Abdullah Kadi (Αναίρεση κατά της απόφασης Kadi ΙΙ).

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις βρίσκονται στο φάκελο του μαθήματος “Έγγραφα”. Μπορείτε επίσης να τις βρείτε στο Eur-Lex επιλέγοντας “Υπόθεση” και εισάγοντας αριθμό και έτος.

Εδώ μπορείτε να ποστάρετε ερωτήσεις ή απορίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: