ΟΝΕ και ενιαία χρηματοπιστωτική εποπτεία

Euro Currency Bank Notes

Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του ευρώ η ΟΝΕ παραμένει ανολοκλήρωτη. Τα 16 κράτη-μέλη που επέλεξαν να την υιοθετήσουν συμφώνησαν μόνο για τη νομισματική ένωση (ΝΕ), αφήνοντας για το απώτερο μέλλον την οικονομική (Ο), την ενοποίηση δηλαδή της οικονομικής πολιτικής. Αυτό είχε αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των φορέων που ασκούν νομισματική, δημοσιονομική και εποπτική λειτουργία. Ετσι, ενώ η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παρέμεινε στα κράτη-μέλη, η νομισματική πολιτική παραχωρήθηκε σε μία ενιαία ευρωπαϊκή αρχή, την ΕΚΤ.

Οι αρνητικές συνέπειες αυτού του κατακερματισμού ήταν έκδηλες στη διάρκεια της σημερινής κρίσης. Τα εθνικά μέτρα αναθέρμανσης των οικονομιών ήταν αποσπασματικά και χωρίς να αποτελούν μέρος ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου. Ταυτόχρονα, η ικανότητα των κρατών-μελών να στηρίξουν τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αξιολογήθηκε διαφορετικά από τις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα:

- Να τεθεί σε αμφισβήτηση η δυνατότητα ασθενέστερων χωρών, όπως η Ελλάδα, να διασώσουν τις τράπεζές τους σε περίπτωση κατάρρευσης.

- Οι ασθενέστερες χώρες να δανείζονται με πολύ υψηλότερα επιτόκια από τις λιγότερο χρεωμένες.

Σε εθνικό επίπεδο, ο κατακερματισμός και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρχών που εποπτεύουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δημιουργούν σήμερα νέα επιχειρήματα υπέρ της ενοποίησης της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λύση που έχει ήδη επιλεγεί από άλλα κράτη της ΕΕ με μεγάλη επιτυχία.

Η πανευρωπαϊκή νομισματική πολιτική χρειάζεται και μία ενιαία οικονομική διακυβέρνηση και εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δυστυχώς, η σημερινή κρίση δεν έχει ακόμη ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους ηγέτες να παραχωρήσουν αρμοδιότητες εθνικής κυριαρχίας για χάρη του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Αντ΄ αυτού, αρκούνται σε ήδη δοκιμασμένες και ξεπερασμένες λύσεις συντονισμού των υπαρχόντων οργάνων, με αβέβαιη εν τούτοις αποτελεσματικότητα.

Η νέα κυβέρνηση είναι αναγκαίο να ανοίξει άμεσα το θέμα και να αντλήσει ιδέες και επιχειρήματα από τη σημαντική εμπειρία άλλων κρατών, που με επιτυχία ελέγχουν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ενιαία βάση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παράσχουμε προστασία στον απλό καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές βρίσκεται ανυπεράσπιστος μπροστά στην ασυδοσία, στην ανοχή και στην ατιμωρησία ελεγχόντων και ελεγχομένων αλλά και να θωρακίσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

Δημοσιευμένο στο ΒΗΜΑ (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=294489)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: