Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε επιχειρήσεις σχολών οδηγών

antagonismos

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 571/VII/2013 ομόφωνη απόφαση της  διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77 / ν. 3959/2011 (όπως ισχύει), από ορισμένους συλλόγους / σωματεία και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σχολών υποψηφίων οδηγών στην ελληνική επικράτεια και επέβαλλε χρηματικές κυρώσεις συνολικού ύψους εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και 80 λεπτά (116.431,8 ευρώ), ενώ διατύπωσε συστάσεις και απείλησε με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνέχισης της παράβασης.

Η έρευνα της υπηρεσίας επικεντρώθηκε σε ενώσεις επιχειρήσεων, μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά και τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να εξεταστεί, αν και κατά πόσον τα τελευταία, συμμετείχαν ή διευκόλυναν την υλοποίηση σχετικών παραβάσεων.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, και αφού προηγουμένως εξετάστηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ορισμένοι σύλλογοι και μεμονωμένες σχολές οδηγών ανά την επικράτεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε καθόριζαν τις τιμές είτε/και περιόριζαν τη διάθεση των σχετικών υπηρεσιών, μέσω αποφάσεων και συμφωνιών που περιόριζαν τον ανταγωνισμό, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011).

Ειδικότερα, και αναλόγως της σοβαρότητας και διάρκειας της διαπιστωθείσας παράβασης για κάθε σύλλογο ξεχωριστά με συνεκτίμηση  και των κατά περίπτωση ελαφρυντικών περιστάσεων, επιβλήθηκαν – με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των μελών κάθε ένωσης – πρόστιμα:

1. Στο Σύλλογο Σχολών Οδηγών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 27.263 €.

2. Στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», 22.938 €.

3. Στο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 4.673 €.

4. Στο Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Άρτας «Ο ΑΡΑΧΘΟΣ», 4.724 €.

5. Στο Ένωση Επαγγελματιών Εκγυμναστών Οδηγών Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών Ηπείρου και Επτανήσων «ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ», 31.802 €.

6. Στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 18.330 €.

Επισημαίνεται ότι, εάν η ένωση επιχειρήσεων δεν είναι αξιόχρεη, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα μέλη της, προκειμένου να καλύψει το ποσό του προστίμου.

Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή αποφάσισε και επέβαλλε μικρότερα  πρόστιμα, έως 2.170 ευρώ, σε επτά (7) μεμονωμένες σχολές οδηγών του Νομού Βοιωτίας των Κορνέζου, Λιάγκα, Λυσιγάκη, Βόκαλη-Βλάχου, Κρουστάλη, Καψάλη και Κατόπη για την παράβαση του από κοινού καθορισμού των τιμών.

Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απηύθυνε συστάσεις στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και στο Σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτου – Μοτοσικλέτας ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για άλλες διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και διαπίστωσε παράβαση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ για τη διευκόλυνση που παρείχε στην αντιανταγωνιστική σύμπραξη. Αντίθετα, παραβάσεις δεν στοιχειοθετήθηκαν για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα που ελέγχθηκαν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: