Επιτροπή Ανταγωνισμού – Πρόστιμα για απαγορευμένες συμπράξεις στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος στην Κρήτη

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/VII/2012 ομόφωνη απόφαση της, έκρινε ότι οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ και ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νομό Ρεθύμνης, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών).

 
Με την απόφαση της η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρίες συνολικού ύψους 94.621 ευρώ, και τις υποχρέωσε να παύσουν και να μην επαναλάβουν τη διαπιστωθείσα παράβαση στο μέλλον. Η Επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να απευθύνει σύσταση στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης για τη συμμετοχή του στην ίδια παράβαση.