Παρουσία της AVGLaw στη 2η Εσπερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου Κεφαλαιαγοράς

Η Ελληνική Εταιρία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς διοργάνωσε τη 2η Ετήσια Εσπερίδα της με θέμα “Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς”, την 1η Δεκεμβρίου 2006 στο Ξενοδοχείο King George Palace.

Τη δικηγορική εταιρία μας εκπροσώπησε ο Γιάννης Αυγερινός, ο οποίος μίλησε για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως στα πλαίσια της νέας κοινοτικής οδηγίας MiFID (Οδηγία 2004/39/ΕΚ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: