Σύσταση ομάδας εργασίας για την ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Με την υπ’ αριθμ. 5/641/26.03.2013, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, έργο της οποίας θα είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση όλων των νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην Κεφαλαιαγορά και στο Χρηματιστήριο με στόχο την παρουσίαση ενός πλήρους και συγχρόνως εύχρηστου εργαλείου αναφορικά με το νομοθετικό υλικό του κλάδου αυτού του δικαίου. Ο Γιάννης Αυγερινός ορίστηκε ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι:

1. Βασιλική Λαζαράκου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2. Δημήτριος Αυγητίδης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, 3. Χρήστος Γκόρτσος, Γ.Γ. Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 4. Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, 5. Ευάγγελος Νισυραίος, Προϊστάμενος Νομικής Διεύθυνσης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 6. Παναγιώτης Σταϊκούρας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: