Ο Γιάννης Αυγερινός εκλέχθηκε νέο μέλος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου (ELI)

eli-banner

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου, με έδρα στη Βιέννη, διοργάνωσε τις εκλογές του πρώτου Συμβουλίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου 2013. Τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης καθώς και όσοι παραστάθηκαν μέσω των νομίμων πληρεξουσίων τους εξέλεξαν τα 60 νέα μέλη του Συμβουλίου. Ο εταίρος της AVGLaw Γιάννης Αυγερινός τιμήθηκε με την εκλογή του ως ένα από αυτά. Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου που ακολούθησε αυτή της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Συμβούλιο εξέλεξε την Εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως: Diana Wallis (Πρόεδρος), Christiane Wendehorst (Αντιπρόεδρος), Johan Gernandt (Ταμίας), Remo Caponi, Marc Clément, Sjef van Erp και John Sorabji (Μέλη).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: