κατάλογος

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης επιμέρους δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με τις υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Α.

antagonismos

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά ζύθου και διερεύνηση της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 2 ν. 703/1977, νυν 2 ν. 3959/2011, και 102 ΣΛΕΕ